به دیجیتال ارز خوش آمدید
Title Image

ماموریت E2C

ماموریت E2C

ما معتقدیم که بهترین معاملات معاملاتی هستند که منافع ان  برای شرکا و پلتفرم متقابل باشد. یکی از اولویت های E2C این است که محیطی شایسته و امن توام با احترام برای اعضا و شرکا ایجاد کند.

به عنوان یک پلت فرم معاملاتی، مأموریت ما ایجاد ارزش پایدار برای سرمایه گذاران و توانمند ساختن آنها برای کنترل شرایط مالی خود آزاد از هزینه های بالا و درگیری های مربوط  با کارگزارا ن در معاملات سنتی انرژی و کمک به تولید کنندگان و صاحبان انرژی های کوچکتر در کسب و کار و ایجاد احساس اعتماد به نفس در مورد آینده مالی خود.

ما اهمیت ایمنی و محرمانه بودن در تمام معاملات تجاری را می دانیم به خصوص در دنیای آنلاین. برای اثبات شناخت ما از این موضوع، ما ویژگی های امنیتی مختلف مانند مکانیسم حفاظت از شکست(failure protection mechanism)، توانایی  فریز انرژی خریداری شده و تکنولوژی رمزگذاری بلوک چنینی (blockchain encryption technology) را اجرا کرده ایم. در E2C، ما به طور جدی به حمایت از شرکایمان می اندیشیم.

یک دلیل اساسی در شکل گیری ٬E2C  بوجود اوردن یک آینده ی پایدار است. وابستگی جهان به سوختهای فسیلی مشکالتی را ایجاد می کند. ما می خواهیم نقش مهمی در انقلاب انرژی سبز داشته باشیم و به جهان در مسیراستفاده از انرژیهای تجدید پذیر کمک کنیم.