به دیجیتال ارز خوش آمدید

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند

در پروژه E2C، قراردادهای هوشمند زیرساخت کلی را تشکیل می دهند. هدف اصلی ما جایگزینی نقش واسطه موجود با تکنولوژی بلوچین از طریق استفاده از قراردادهای هوشمند است. این ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان مستقل برق (عرضه) و مصرف کنندگان (تقاضا) را در سراسر شبکه E2C فراهم می شود.

مزایای دیگری برای قراردادهای هوشمند وجود دارد که اساسا برنامه های مبتنی بر Blockchain هستند که هدف آن ارائه اعتماد و امنیت بیشتر در مقایسه با قرارداد سنتی است. بسیاری از هزینه های مربوط به معامله با قرارداد می تواند کاهش یابد، زیرا همه معاملات به صورت فوری پس از توافق طرفین انجام می شود.

علاوه بر این، با توجه به احساس مالکیت جمعی شبکه ای که با زیرساخت های رمزنگاری شده ایجاد شده است، در های زیادی برای بهینه سازی کسب و کار باز می شود، زیرا کاربران به دنبال روش های کارآمدتری برای انجام کارها و همچنین شفافیت بیشتر در بخش انرژی هستند که به زیرساخت متصل(قرارداد هوشمند) است. با کاهش هزینه از طریق این رویکرد جدید، قیمت خرده فروشی برق می تواند کاهش یابد، در نتیجه فرصتی برای رسیدن به سهم قابل توجه ای در بازار به وجود می آید.

با توجه به مزیت متقابل برای همه، قراردادهای هوشمند نه تنها شرایط و ضوابط را در مورد یک توافق به همان شیوه ای که قرارداد سنتی می دهد، ارائه می کند٬ بلکه اجرای این تعهدات را تعریف و تشویق می کند.

 

لینک قرارداد هوشمند

https://github.com/ElectronicEnergyCoin/smart-contracts