به دیجیتال ارز خوش آمدید

ICO و E2C

در حالیکه ICO های زیادی برای مشارکت وجود دارد انتخاب را برای سرمایه گزاری سختتر می کند. ولی توکنی می تواند موفقتر باشد که برای حل یک مشکل و یا راحتتر کردن کاری طراحی شده باشد. برای مثال ریپل برای جایگزین شدن سیستم سویفت و Mobilego برای پرداخت بازیهای انلاین بوجود آمده است.
هدف بزرگ توکن E2C بوجود آوردن سیستمی است که خریدار و فروشنده الکتریسیته را بدون واسطه به هم وصل کند. از آنجایی که انرژی‌های تجدید پذیر به شدت در حال رشد و حتی مردم عادی در حال تولید الکتریسیته هستند، E2C می تواند درگاهی باشد که مبادلات برق را راحت تر و گسترده تر کند.